• Digitalna knjiga
  • 2015 Digital Book Award Digitalne knjige i knjige aplikacije

    Digital Book Awards je nagrada koja se dodeljuje svake godine u 15 kategorija, a koja prati najsavremenija izdanja u oblasti digitalnog izdavaštva koje podrazumeva dizajn, tehnološke inovacije, načine čitanja i sl. Izdvajamo nekoliko kategorija a kompletnu listu možete pogledati na sajtu konferencije u okviru koje su nagrade dodeljivane. Kategorija: Ebook Cover Design —Double Double, And Then […]