Inostrana terminologija

Na stranicama bloga BookBaby pojavila se lista termina na engleskom jeziku, koji se koriste u oblikovanju i izradi knjiga. Kod nas još uvek ne postoje striktno definisani svi nazivi za segmente knjige, već se mahom koriste nemački izrazi. No, korisno je znati ih na engleskom jeziku, jer literatura koja se bavi ovom temom je dostupna na engleskom i nemačkom jeziku.

Printed Books 101: the components of a book (and where they go)

Leave a Reply